Mbrojtjen e autorit në Rusi, Federata ruse mbrojtjen e Autorit, Pronësisë Intelektuale Politikës: Ligji për Patentim Agjencia e PQV-së

vlen të veprave letrare (duke përfshirë programet kompjuterike), dramë, muzikë, skenar dhe choreographic produkteve dhe pantomimes, muzikore copa me ose pa lyrics, produkteve audio-vizuale (funksion, televizionit dhe video filma, slideshow, transparencës filma dhe të tjera të kinematografisë dhe televizionit produkteve), piktura, skulptura, grafik copa, harton, grafik histori, karikaturat dhe të tjera të veprave të arteve të bukura, produkte të artit, artizanatit dhe teatrale artistike, veprat e arkitekturës, të qytetit të ndërtimit dhe të peizazhit të artit, fotografisë punëve dhe veprave të prodhuara me anë të ngjashme me fotografi, gjeografike, gjeologjike dhe lloje të tjera harta, plane, skica dhe plastike punët