Më të mirë Avokatët e Punës dhe Ligjin për Punësim në Rusi — më të Mirë Avokatët

Punësimi marrëdhëniet janë të rregulluara nga ruse Kodit të Punës, ligje të tjera Federale legjislative dhe të akteve ruse në organet udhëheqëse, si dhe rajonale të ligjeve dhe të akteve legjislative. Kriteret e përgjithshme dhe procedurat për punësimin e personelit, për ndërprerjen e punësimit, të ndryshuar termat dhe kushtet e punësimit, zbatimin e punësimit të lidhura me politikat, duke konkluduar marrëveshjet e punësimit, krijimin punë dhe pjesën tjetër të regjimit, të pagesave për punë, garanton dhe kompensimeve për të punësuarit, trajnimin e punonjësve, të punës, çështjet e sigurisë, dhe përgjegjësinë e të punësuarit dhe punëdhënësit janë të përcaktuara nga ruse