Më të mirë Avokatët për Doganor dhe të Akcizave të Ligjit në Rusi — më të Mirë Avokatët

Kjo është fusha e të drejtës publike në lidhje me lëvizjen e mallrave përtej kufirit Kjo është fusha e të drejtës publike në lidhje me lëvizjen e mallrave përtej kufirit Dogana ligj u jep përgjigje për pyetjet: çfarë është e tarifave dhe çfarë ndalimet dhe kufizimet aplikohen për mallrat kur ato importohen ose eksportohen. Kjo është doganore të ligjit në fjalë Në aspektin më të gjerë, megjithatë, ka një sërë detaje që nuk duhet nënvlerësuar, të gjithë ata janë njëlloj të rëndësishme si ata mund të ndikojnë seriozisht në pothuajse çdo import-eksportit të operacionit. Këto detaje janë: doganat e vlerësimit,