Më të mirë Avokatët për të drejtën e Pronësisë Intelektuale në Rusi — më të Mirë Avokatët

Të pronësisë intelektuale (IP) është i mbrojtur me ligje të ndryshme, duke përfshirë edhe Kushtetutën e Federatës ruse (Neni), ruse e Kodit Civil (Pjesa e IV), dhe shumë të tjera kombëtare, ligjet dhe rregulloret, si dhe traktatet ndërkombëtare, të cilat Rusia është një parti për të (p.sh. Paris Konventës, UDHËTIME, PCT, etj.). Në thelb, IP jep pronari i saj absolute dhe të drejtave ekskluzive për të përdorur, shkatërrimin e organizimit të ndryshme rezultatet e intelektuale aktivitet (p.sh. shpikje, harton, letrare dhe artistike të veprave) dhe do të thotë të individualizimi (p.sh. markat tregtare, emrat tregtare, dhe appellations e origjinës) ndaj