Menaxhimi i Gjallë në Rusi

Varfëria dhe heqje të drejte çuan njerëz nga fshatrat, ndërsa Sovjetik zyrtare industrializimit fushatave të inkurajuar (dhe ndonjëherë të detyruar) lëvizja e tyre nëpër qytete. Nga në vitet, një numër i konsiderueshëm Sovjetik familjet jetonin në komunale apartamente, ndërsa shumë jetoi në kushtet më keq në kazermat ose ‘shtëpi’ (masë banimi për punëtorët). Për shumë familje, duke fituar një vend në një komunale banesa përfaqësuar një hap deri në e tyre të banimit, sidomos në qoftë se ata nuk e gjetën veten e tyre në më të dëshirueshme qytetet e Moskës apo Leningradit. Si Iraida Yakovlevna nga ‘Një Dhomë për