Misioni i perhershem i Federatës ruse të Kombeve të Bashkuara

Ne ju faleminderit, zoti President, për mbledhjen e sotme në takimin e policimit në çështjet e Kombeve të Bashkuara për operacionet paqeruajtëse dhe politike speciale në misione. Aleksandër Zouev, Asistente e Sekretarit të Përgjithshëm të Sundimit të Ligjit dhe Institucioneve të Sigurisë dhe të Policisë Komisionerëve të Misioneve në Sudani jugor, Republikën Demokratike të Kongos dhe në Haiti e tyre të plotë dhe të dobishme njoftimit. Ne do të donim për të marrë këtë mundësi për të shprehur tonë në sajë të të gjithë policisë së paqeruajtësve tyre të shërbimit vetëmohues dhe i ndërgjegjshëm në ekzekutimin e detyrave të tyre,