Ndarjen e Pensionit Përfitime të Pas Shkurorëzimit, Duke i Lirë dhe të Besueshme të Informacionit Ligjor e Formave për Civile Çështjet Ligjore në Teksas

Ky artikull ju tregon se për të ndarë përfitimet e pensionit mbi divorcin, duke përfshirë edhe informacion për kualifikuar dhunës në marrëdhëniet urdhra. Ky artikull është shkruar nga Texas RioGrande e Ndihmës Juridike. Vizitë e të Drejtave të Pensionit Qendra për informacion të përgjithshëm në lidhje me pensionet dhe llojet e tjera të pensionit të përfitimeve. Divorci dhe Pension: Si për të Marrë Kontrollin e daljes në Pension Përfitimet e Divorcit dhe të daljes në Pension është një udhëzues për të daljes në pension për gratë, duke shkuar nëpër të divorcit. Kjo varet nëse kontributet për llogari janë bërë para