Nënshkrimin e Kontratës me një Kompani ruse

duhet të respektojë dispozitat e Kodit Civil në mënyrë që të jenë të vlefshme Jam e kënaqur nga bashkëpunimi me to, sepse ato të ofruara profesionale ligjore shërbimet për klientët e mi të interesuar për të bërë biznes në këtë vend