një pranimin e para — ruse përkthim — ruse Avokatët

Përfundimisht tregjet janë kthyer mbrapa, duke fituar përsëri dy të tretat e humbjeve të qershorit në pritjet dhe pas miratimit të pesë viteve të’ programit të ri masa e lëndës së komunikimit, i cili bëri një deklaratë kombëtar të xhandarmërisë ritheksuar pozicionin e tij në refuzimin e kompensimit dhe restating kërkesën e tij se një hetim të hapur për të përcaktuar rrethanat e të zhdukurit, ose për të gjetur prova të pakundërshtueshme për vdekjen e tij. nga rrëzimi i disa arkitektonike pjesë gjatë muajit dhjetor, UNESCO zotuar dollarë, për të ndihmuar Ministria e Kulturës të Irakut për të mbrojtur një