Një udhëzues të plotë për tatimet në Rusi — Expat Udhëzues për Rusia — rus Avokatët

Kur tatimet në Rusi të zbatohet për të gjithë botën e të ardhurave. Ky udhëzues shpjegon se kush ka për të paguar tatimin në Rusi dhe në të cilën norma, nga tatimi mbi të ardhurat personale për të tatimit të korporatës. Nëse jeni zhvendosur për të jetuar, të dalin në pension, ose të punojnë në Rusi, ju zakonisht do të jetë përgjegjës për të paguar taksat në Rusi në tuaj në mbarë botën e të ardhurave. Dy shtetasit e huaj që punojnë dhe kompanitë e angazhuar në aktivitetet e biznesit në Rusi duhet të paguajnë ruse tatimeve (tatimit në rusisht).