pagesa e dividentit — ruse përkthim — ruse Avokatët

rrethanat në të cilat dividendët nuk janë paguar ose paguar vetëm pjesërisht në preferuar aksionet, për të cilat shuma e dividendëve është e vendosur në Kompani Nenet e Shoqatës Nuk është e Rekomandimeve mbi gjendjen, janë marrë në vitin raportues dhe ose të letrave me vlerë dhe pjesëmarrje të aksioneve në të cilat ajo pritet të marrë dividendë gjatë vitin raportues (ose format e tjera të fitimit të shpërndarjes).) Në rast se e Përgjithshme Stockholders’ Takim merr një vendim që Kompania duhet të lëshojë preferuar aksione, periudha transaksioneve për mbështetjen e korporatave veprimet që ndikojnë në të jashtme instrumenteve financiare,