Profesionale të Avokatëve Këshilla — Disa Veçantitë e Procesit të Hyrjes në të të Drejtave të Trashëgimisë

Kjo nuk është një sekret për askënd se vlera kryesore, në masë të vazhdimësisë është e pasurive të patundshme Kështu, në mënyrë që të fitojnë në trashëgimi, ju duhet së pari të pranojë atë Në mënyrë ligjore të siguronin trashëgimi konsiston në zbatimin e noterit sipas vendi i hapjes së trashëgimit në formën e duhur. Dorëzimi i një aplikimi të bëhet gjatë gjashtë muajve nga data e hapjes së trashëgimit Pas gjashtë muajve ju do të keni për të aplikuar në gjykatë, në mënyrë për të rivendosur afati për trashëgiminë e pranimit. Dëshmi të trashëgimisë dhënë nga noteri konfirmon të