Prokuroria e Përgjithshme e Rusisë — ruse Legjislacionin

E Prokurori i Përgjithshëm i Rusisë (edhe Prokurori i Përgjithshëm i Rusisë, rusisht kokat e sistemit zyrtare të ndjekjes penale në gjykatat e njohur dhe e drejton Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Federatës ruse. Prokurori i Përgjithshëm është emëruar në detyrën e Presidentit të Rusisë dhe të emëruar nga shumica e Këshillit të Federatës së Rusisë (e Sipërm të Shtëpisë e Parlamentit rus). Në qoftë se propozimi bie Kryetari duhet të emërojë një kandidat tjetër brenda tridhjetë ditëve (neni dymbëdhjetë Federale Ligji për Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Federatës ruse). Mandati i autoritetin e Prokurorit të Përgjithshëm është