Regjistrimi i kompanive në Rusi

Funksionimin e kompanive të huaja në Rusi është kryer përmes këtyre tri forma kryesore të organizatës së tyre të veprimtarisë afariste: — veçantë juridik me krijimin e plotë ose të pjesshme pjesëmarrja e kapitalit të huaj (ndihmëse) — përmes veprimit të përhershëm misionin e (degëve) — në prani të kufizuar, pa formimin e përhershme të misionit