Riatdhesimi i fondeve nën marrëveshjet e kredisë me jo-rezidentët — Rusi

Një rregull është futur për të parandaluar kapitale daljeve dhe të nxisë biznesmenët për të mbajtur të ardhurat e tyre në llogaritë në bankat ruse. Kompanitë ruse dhënien e kredive për jo-rezidentët tani duhet të sigurojë riatdhesimin e të huaj dhe ruse monedhë. Riatdhesimi ndodh kur një jo-rezident pala tjetër të kthimit të parave është marrë me kredi nga një kompani ruse. Për shembull, nëse një kompani ruse jep para për një kompani të huaj, përfaqësuesin e zyrës në Moskë, atëherë kompania ruse do të jetë e nevojshme për të siguruar kthimin e parave që i është dhënë jo-rezidentit. Këto