Ruse Ligjin Për Falimentim Përditësuar

Nën Ligjin për Falimentim, individët (qytetarët), duke përfshirë individuale të sipërmarrësit, tre dhe juridike të caktuara subjektet, duke përfshirë ndërmarrjeve komerciale dhe organizatat jofitimprurëse, kanë të drejtë të paraqesë për falimentimin. Megjithatë, ndikimi i Falimentimit Ligji për individë, por jo individuale të sipërmarrësit ka qenë i pezulluar deri në hyrje të bën ndryshimet në Kodin Civil të Federatës ruse. katër Aktualisht, të Kodit Civil të Federatës ruse ofron vetëm për paaftësinë paguese individuale të sipërmarrësit dhe personave juridik. pesë Ligjin për Falimentim, ka prezantuar disa dispozita të zbatohen për disa debitorë, të tilla si individë, bankat dhe të tjera financiare