Ruse qendër të mjekësisë ligjore një ekspertizë

Ruse Qendër të mjekësisë Ligjore ofron Ekspertizë shkencore-metodike të menaxhimit të prodhimi i ekspertizës mjekoligjore në Federatën ruse dhe trajnimin profesional dhe përmirësimi i aftësive profesionale të shtetit të mjekësisë ligjore ekspertët. Ruse Qendra e Ekspertizës Mjekoligjore është përfunduar me bashkëkohore diagnostikuese dhe laborator të pajisur, duke përfshirë kompleksin e pajisur për të ADN-analizë komplekse për kompjuterin e identifikimit të personave. Shteti themelimin ‘ruse Qendra e Ekspertizës Mjekoligjore’ themeluar në vitin, në përputhje me rendin e Departamentit Të Shëndetësisë të Federatës ruse, si rezultat i përbashkët i mjekësisë ligjore institucionet e — Shkenca e mjekësisë Ligjore Instituti për Hetimet, e