Ruse real estate ligjit — ruse-ruse Avokatët Online

Investimeve të pasurive të patundshme ofron një nga më të sigurt dhe mënyra të efektshme për të investuar paratë. Si ruse e pasurive të patundshme ligj është më pak e komplikuar se ose anglisht ose gjermanisht të Drejtës, kjo e bën Rusinë një treg tërheqës për të investimeve të pasurive të patundshme për të dy banorët dhe investitorët e huaj. Më të rëndësishme të legjislacionit që rregullon investimeve në gjuhën ruse e pasurive të patundshme përfshin: Ajo është gjithashtu e mundur të vet trashëgues të drejtën e posedimit të tokës për jetën dhe të përhershëm të pakufizuar të përdorimit të