Ruse të të Drejtës Penale të Avokatëve në Shtetet e Bashkuara të amerikës

Brenda dyzet e tetë orësh, ne do të paraqesë tuaj ligjor çështje të licencuar, para-kontrollohen ruse të të drejtës penale të avokatëve në Shtetet e Bashkuara të amerikës që të përputhen me kriteret e kërkimit tuaj. Ne të kontrolluar licencat e avokatëve të cilin kemi lidhur klientët me të një herë në vit dhe të kërkojë nga ta që të mbajë një zero sjellje të pahijshme të regjistruar me të agjencisë shtetërore dhënien e tyre me licencë. Avokati marrëdhënie klient është i formuar vetëm kur avokati zyrtarisht dakord për t’ju përfaqësuar. Duke dërguar formularin e mëposhtëm, ju jeni duke i