Rusi: Liberale Guvernatori, Nikita Belykh Arrestuar me Akuza për Korrupsion, Avokat Fotografi Ankesë

Komiteti lëshuar një foto të Belykh, me pohuar ryshfet në restorant tavolina Korrupsioni krimet nuk kanë ngjyra politike»