Rusi: martesa e prindërve në çështjet e martesës pronës vendbanimeve

martesa e prindërve në çështjet e martesës pronës vendbanimeve, marrëveshje prenuptial, martesa e kontratës, mbështetjen e bashkëshortit, të fëmijëve të mbështetur ose procedurën e divorcit. Faqja e internetit gjithashtu përmban përkatëse familjen e legjislacionit (duke përfshirë dhe atë në gjuhën angleze), marrëveshjet ndërkombëtare dhe konventat të cilat ky shtet është palë, veçanërisht në Konventën e Hagës mbi Ndërkombëtar të Fëmijëve, Miratimi, Konventën e Hagës mbi të Përgjegjësisë Prindërore dhe Mbrojtjen e Fëmijëve të vitit, në të dyja gjuhët, dhe komente që mbulojnë çështje të ndryshme që lidhen me procedurën që zbatohet për Ruse martesa dhe familja e mosmarrëveshjeve. Kjo faqe