Rusi — regjistrimin e një të Huaj Martesa

Çifti që u martua abrod duhet të sigurojë një zyrtar konsullor në rrethin ku martesa ka ndodhur me martesën çertifikatë e lëshuar nga të përshtatshme të autoritetit vendor, së bashku me një përkthim në gjuhën angleze të cilat duhet të jenë të certifikuara nga një zyrtari Konsullor. Zyrtari konsullor do të dërgojë martesa rekord të përshtatshme zyra e regjistrimit (ZAGS). E gjendjes civile Zyra nuk është e ndaluar për të regjistruar martesën e në vend të djalit apo edhe në ndonjë e vendeve të treta. Një apostile për shtyp ose certifikatës ndërkombëtare të mostrës, dokumenti. Gjëja kryesore që certifikata është