Rusi — Sistemet Bankare

Përkundër përmirësimeve të gjatë disa viteve të fundit, ruse, sistemi bankar shqiptar është ende në zhvillim në arritjen e kapitalit dhe të kreditit nevojat e një rritje të shpejtë dhe dinamik të ekonomisë së tregut. Megjithatë, ndërsa shërbimet bankare në dispozicion nga bankat ruse ende janë të kufizuara në krahasim me atë që është në dispozicion në Shtetet e Bashkuara, kompania e të bërit biznes në Rusi mund të hyni në një të zgjeruar gamën e shërbimeve themelore të ofrohen nga një më të mëdha të bankave tregtare. Banka Qendrore ka rifituar operativ licencave nga afro treqind bankat pasi ajo