Rusi — Të Drejtat Civile

Kushtetuta e vitit përfshin një gamë të gjerë të dispozitave që garantojnë të drejtat civile të Rusisë qytetarët. Megjithatë, pamjaftueshmërisë në sistemin e drejtësisë penale dhe të tjera institucionale të metat e kanë penguar në përputhje respektimin e këtyre dispozitave. Kushtetuta përcakton të gjerë civile dhe të drejtat e njeriut dhe sociale garanton, disa nga të cilat mbeti i paarritshëm apo të parealizuara në mesin e viteve. Sociale garanton ka qenë e vështirë për ta takuar, sepse e Rusisë e vazhdueshme të krizës ekonomike. Të tilla garancitë përfshijnë të drejtën për të pagës minimale dhe mirëqenie për familjen, nënat, baballarët,