Rusi — të korporatave, komerciale, të punësimit, të emigracionit, të monedhe dhe të drejtën e pronësisë intelektuale

Ne kemi këshilla klientët në çështje të ndryshme të korporatave, komerciale, të punësimit, të emigracionit, të monedhe dhe të drejtën e pronësisë intelektuale Ekipi ynë përfshin Doktoratura në ligj dhe avokatët, të cilët që të dy të kualifikuar dhe janë pranuar në praktikë, në Shtetet e Bashkuara dhe në Angli Ne i këshillojmë klientët në çështje të ndryshme të korporatave, komerciale, të punësimit, të emigracionit, të monedhe dhe të drejtën e pronësisë intelektuale. Tonë përvojë praktike dhe marrëdhënie pune me të tjerë të njësive të biznesit na ndihmon për të ofruar klientëve tanë me komplekse dhe vlera e shtuar e