Rusia Bar Association — shkallë vendi dhe Lokale Rusia Shoqatat e Avokatëve

Krijimin dhe promovimin e lidhjeve midis ligjore profesioneve në Britani dhe Lindore është në mesin e objektivave të Shoqatës