«RUSIA ËSHTË E LARTË DIVORCI KOMB. RUSE DIVORCIT STATISTIKAVE

Rusia është vlerësuar lartë divorci komb nga kombet e bashkuara, të pasuar nga Bjellorusia, Ukraina, Moldavia. Në moderne Rusi më shumë se çdo dytë) tregon se shumica pesë mendoj se të dyja palët janë për të fajësuar. katër janë përfunduar brenda pesë viteve të para. Në këto pesë vjet, një e katërta e atyre të vijë në një fund E shkoi të ulët në vitin dhe me sa duket pas krizës financiare të viteve — dhe Kriza Globale Financiare, e papërpunuar ishte shumë e kufizuar: provuar në kurorën e një bashkëshorti paaftësia për të formuluar një gjyqësor të dënimit marrja