Rusia fiton Hagë gjykata e apelit mbi dollarë bn Yukos gjykimit RT Business News

«Ne kemi fituar tonë të apelit të gjykatës së arbitrazhit vendimi për të paguar dollarë pesëdhjetë miliardë,’ Rusia e përfaqësuesit në seancën dëgjimore tha Interfax. Në vitin, Hagë Arbitrazhit Gjykata vendosi unanimisht se Moska duhet të paguajnë pesëdhjetë dollarë miliard dollarë në dëmet për të Yukos aksionarët për shpronësues e naftës së firmës aseteve. Sipas këtij vendimi, të pronës në pronësi ruse e shtetit mund të konfiskohen kudo në botë. Moskë parashtroi ankesë kundër këtij vendimi, duke pretenduar se gjykimi nuk bie nën juridiksionin e gjykatës së arbitrazhit. Avokatët që përfaqësojnë Rusinë thuhet gjykatës së arbitrazhit nuk kishte të drejtë