Rusia Ndryshimet në Legjislacionin Tatimor

Nënshtetas grek vendosja në Qipro — listë Dështimi për pajtueshmëri me këtë rregull do të rezultojë në dënim deri në, Rubla imponuar Mbikëqyrësi deklaron dhe e paguan taksa nga të mbahen fitim të kontrolluar kompanitë e huaja (normat e taksave: trembëdhjetë dhe njëzet). Tatimore shtesat janë në dispozicion Çdo zyra e taksave mund të bllokojë tatimpaguesit llogaritë në qoftë se tatimpaguesi nuk vepron në pajtim me kërkesat për dorëzimin e dokumenteve, kërkesat për dorëzimin e shpjegime dhe të njoftimit të shfaqen për një tatimor zyra. Nga janari vendimi për të pezulluar operacionet në llogari bankare dhe e-Dorëzimi i shërbimit mund