Rusia Përcakton Gjykatë E Specializuar Për Të Drejtat E Pronës Intelektuale — Të Pronësisë Intelektuale Watch

Si në shkurt të vitit, një gjykatë e specializuar për të drejtat e pronësisë intelektuale (DPI-Gjykata) është krijuar brenda sistemit të gjykatat ekonomike të Federatës ruse. E DPI-Gjykata është themeluar nga Federale kushtetuese ligjin e gjashtë dhjetor N -FKZ që ndryshuar Federale kushtetuese ligjin»Për Sistemin e drejtësisë të Federatës ruse»dhe Federale kushtetuese ligjin»Për Gjykatat ekonomike të Federatës ruse»Sipas Nenit. një i ndryshuar Federale të drejtës kushtetuese të një dhjetor N -FKZ»Mbi Sistemin e drejtësisë të Federatës ruse», Në një intervistë të kohëve të fundit, Lyudmila Novoselova, i sapo emëruar shef i DPI-së Gjykatës, për të diskutuar përparësitë e një gjykatë