Rusia Shtëpi Pronësisë

Home Normën e Pronësisë në Rusi është rritur në. dhjetë për qind në vitin. Home Normën e Pronësisë në Rusi mesatarisht. njëzet-e-gjashtë për qind nga viti deri në vitin, duke arritur në një të gjitha me kohë të lartë. tridhjetë për qind në vitin dhe një rekord të ulët prej. njëzet përqind në vitin Home Normën e Pronësisë në Rusi pritet të jetë. për qind deri në fund të këtij tremujori, sipas Tregtare Ekonomia globale makro modele dhe pritjet e analistëve. Në planin afatgjatë, Rusi Home Normën e Pronësisë është projektuar për prirje rreth. në vitin, sipas tona ekonometrike modele