Sa e vështirë është të bëhet një avokat në Rusi. Ruse Konsulencë Online

Po, në Rusi do të thotë gjëra të ndryshme Të ketë dy vjet përvojë pune si avokat (në një tjetër pozitë, e cila kërkon një ligj shkallë, për shembull, një avokat në një departamenti ligjor i një korporate, krimi investogator, etj.) ose të kryejë një dy-vit stazh në një avokat të shoqatës. Ju duhet të kalojnë një test në një bar association, e cila përbëhet nga pesëdhjetë fjalë (nga të jetë e mundur) çdo territorial shoqata e avokatëve ka të drejtë për të shtuar vet testet dhe pyetjet. Disa prej tyre si për t’i pyetur ata për të krijuar një