Sa që të kërkojë një rimbursim të TVSH-së në Rusi (të Lirë të Taksave)

Në këtë artikull unë do të shpjegojë se si ju mund të kërkoni rimbursim tatimor për blerjet e bëra në gjuhën ruse dyqane. rubla në ndonjë nga të lidhur dyqane, plotësoni një taksë të pa-formë në të ruajtur dhe vërtetuar atë në zyra doganore në aeroport, për të qenë në gjendje të mbulojë deri në tetëmbëdhjetë e standarde të TVSH-së që zbatohet në blerjet në Rusi. Që nga janar, për rimbursim tatimor sistemi ka qenë futur në Rusi (i njohur më mirë si të Lirë të Taksave apo Tatimeve për Rimbursim), në të cilin të huajt mund të kërkojë rimbursim