Se si të plotësoni një ruse deklaratën doganore

Ju jeni të obliguar vetëm për të përfunduar një Deklarata Doganore nëse ju jeni duke sjellë mallra ose pasurisë që janë subjekt deklarimi E rregulloreve që mbulojnë çfarë artikuj që ju janë të detyruar të deklarojnë janë të listuara këtu Nëse jeni të pasigurt nëse janë ose jo të artikujve në bagazhin tuaj duhet të jetë i deklaruar, ajo është gjithmonë mirë për të bërë një deklaratë, atëherë ju mund të pushoni siguroi se ju nuk do të ketë probleme kur të lënë vendin. Nëse ju nuk plotësoni deklaratën doganore, atëherë sigurohuni që ajo është e vulosur nga një zyrtar