Se si të Shkruaj një Letër Ankesë Për një Mbikëqyrësi — të Karrierës Trend

Nga paaftësisë, për të paarsyeshme pritjet, komunikimi i dobët dhe madje edhe të vrazhdë sjelljen e pranojnë këtë, ne të gjithë ankohen për tonë mbikëqyrësit nga koha në kohë. Por kur duhet të ndalet duke u ankuar për kolegët dhe të nxjerrë një ankesë zyrtare.»Nganjëherë një seancë të venting është e mjaftueshme, nëse problemi është i mitur», shkruan Phyllis Korkki në New York Times artikulli»Si Zyrave të Bëhet Ankesë Departamenteve.»Por në qoftë se ajo është serioze, vetëm ankohen se nuk do të jetë e mjaftueshme. Nëse ju vendosni se është koha për të shkruar një letër ankesë në lidhje me