Shkarkimin e ruse të Punësuarit

mund të ndodhë me pëlqim të ndërsjellë të palëve, rast në të cilin kushtet dhe kompensimit të rënë dakord nga punonjësi dhe në bazë të refuzimit për të vazhduar punën e tij për shkak të ndryshimeve në kompaninë e pronësisë ose të ndryshimeve në kontratën e punës Jam e kënaqur nga bashkëpunimi me to, sepse ato të ofruara profesionale ligjore shërbimet për klientët e mi të interesuar për të bërë biznes në këtë vend