Shteti Zyra e Prokurorit Publik miratohet heqja e varur e driving license — ruse Avokatët Online

Zyrtare përfaqësuesi Alexander Mikhaylovich Kurennoy deklaruar Departamentit të Përgjithshëm të prokurorisë së Federatës ruse në Ural Federale e Qarkut, të ngjashme praktikë është për të Federatës ruse, megjithatë ajo është e nevojshme për t’i diagnostikuar mekanizmi i ndërveprimit të agjencive të zbatimit të ligjit dhe narcological klinikat: ‘Ajo duhet të jetë e qartë për të hapur sistemin dixhital, baza duhet të jetë uniform, i integruar’