Si është pronë e ndarë pas divorcit

Kur të zbatimit të ndarjes së pasurisë të fituar së bashku në periudhën e qëndrimit, nuk mund të ketë mosmarrëveshje. Për shkak të asaj që zakonisht këto mosmarrëveshje të lindin. Ish-bashkëshortët shpesh nuk mund të kuptoj se cila pronë është e përbashkët, dhe e cila është personale. Çfarë vlerë, ajo pjesë duhet të takojnë të gjithë. Kundër këtij sfond, ndarja e pasurisë pas divorcit, paraqet disa vështirësi. Pasi që proceset gjyqësore përfshin ndarjen e pronës (dhe ajo mund të arrij një sasi shumë të madhe), rëndësia e mosmarrëveshjes është shumë e madhe. Kjo është një juridike ngjarje, gjatë së cilës