Si për të praktikuar në Rusi — me metrazh të Komuniteteve — Ligji Shoqërinë

Komunitetet tona të ju ndihmojë të zhvillojnë tuaj në jetën profesionale dhe të bëni maksimumin tuaj Ligj të Shoqërisë të Mirëpritur për të Pronës Pjesa e komunitetit për pronën banesore dhe komerciale praktikuesit Federale Dhoma e Avokatëve të kosovës është krijuar në janar të vitit, pas miratimit të vitit Avokimit të Veprojë. Avokimi Akt synon të (ri-)struktura ligjore profesion që ishte krejtësisht deregulated pas Perestrojkën dhe rënies së Bashkimit Sovjetik. Rregullorja është e kufizuar tek avokatët, dhe shtrihet me rajonale Shoqatat e Avokatëve, nga një për secilën pjesë përbërëse»subjekt i federatës». Në Rusi, një licencë nuk është e nevojshme për