Si për të regjistruar një person në një apartament. Dokumentet për regjistrim në banesën

Me nevojën për të regjistruar një leje qëndrimi të përplaset secili prej nesh së paku një herë në jetë. Megjithatë, termi»regjistrim»është tani më i zakonshëm që përdoret. Cilat janë përfitimet kryesore të regjistrimit. Si mund të regjistrohem një person në një apartament. Cilat janë nuanca për të marrë në llogari. Një shtetas të Federatës ruse kur të qëndruar në një dhomë që është i referohet të fondit të banimit, duhet të jenë të regjistruar atje. Nëse një person është i regjistruar në një apartament, ai mund të përdorni hapësirë që jetojnë në baza të barabarta me pronarin, në kuadër të