Sociale dhe ekonomike metodologjia për vlerësimin e kompensimit për dëmin moral të viktimave të krimit në Rusi: vendosja e problemit

SOCIALE DHE EKONOMIKE METODOLOGJIA PËR VLERËSIMIN E KOMPENSIMIT PËR DËMIN MORAL TË Viktimave TË Krimit në Rusi: LL, Profesor i Asociuar, kryetar i Teorinë e Shtetit dhe Ligjit dhe të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane në Akademinë e Shërbimit Federal për Ekzekutimin e Dënimit në Rusi neni është e përkushtuar për problemet e vlerësimit të kompensimit për dëmin moral të viktimave të krimit, i llogaritur duke përdorur socio-ekonomike treguesit dhe në varësi sociale rrezik niveli i dëmin moral. Vëmendja është fokusuar në shkallën e fizike dhe morale të vuajtjeve të lidhura me veçantitë individuale të personit të dëmtuar dhe futja e