Tatimin mbi të ardhurat personale deklarata për të huajt — Rusi

Ne do të donim t’ju kujtojmë se afati i fundit për paraqitjen e tatimit në të ardhurat personale për vitin është duke ardhur. Të huajt, të cilët kanë nxjerrë të ardhura për punën në Rusi duhet të bëni të sigurtë që ata bëjnë deklaratën e tyre në kohën e duhur. Varësisht nga statusi tatimor të huaj, të ndryshme normat e taksave janë aplikuar: Me ligj, rusisht punëdhënësit janë të detyruar të veprojnë si agjentët tatimor (të mbajë në burim, të paguar dhe të deklarojë GROPË për të punësuarit e tyre) vetëm në respektimin e të ardhurave që ata të paguajnë