Të alimentacionit — divorci

Alimentacionit financiare është një marrëveshje që është dhënë nga gjykatat, zakonisht si rezultat i një divorc. Alimentacionit kërkon që një bashkëshort e të ofrojë për rregullt të pagesave të tjera në mënyrë që të sigurojnë ndihmë financiare. Alimentacionit është përcaktuar nga gjykatat në përputhje me faktorë të ndryshëm, edhe pse disa mund të përfshijë gjatësinë e martesës, dallimet në të ardhura në mes ish-bashkëshortëve, kontributet e dhëna për dhe gjatë martesës, si dhe aftësia për një ish-bashkëshortit për të siguruar për veten e tij. Alimentacionit çështje mund të provojë të jetë mjaft e ndërlikuar, kështu që zakonisht do të kërkojë