Të Drejtën e një Avokati për Kërkesën e të Dhënave Me Pjesëmarrjen e saj në të Prodhimit në Rastet Civile

Regjistruar pranë Shërbimit Federal për Mbikëqyrjen e komunikacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe të komunikimit Masiv e Federatës ruse në bazë të ligjit të Federatës ruse ‘Në mass media» Doktor i Filozofisë (Ligji), Avokat, Kreu i Qendrës së Organizimit dhe të Veprimtarisë së Profesionit Ligjor në Problemet e Hulumtimit të Euroasian Instituti i Kërkimeve të Ligjit Probleme Në këtë nen të ligjit-marrjes dhe të zbatimit të ligjit problemet e realizimit nga avokati i të drejtës për bonifikimin e referencave, karakteristikat, dhe dokumente të tjera janë konsideruar, nga të prodhimit në rastet civile Drafti i Ligjit Federal të ofruara nga Ministria e