Të lartë të Mbrojtjes së Konsumatorit Juristë pranë jush — ruse Avokatët Online

Një të gjerë të trupit shtetërore dhe federale ligji i mbron konsumatorët kundër mashtruese, mashtruese dhe të pandershme e praktikave të biznesit. Këto praktika përfshijnë mashtruese reklamat dhe shitjet taktika, meta kreditit financimin dhe raportimin, ngacmues borxhit mbledhja e të dobëta, cilësinë e produktit dhe të padrejta të tregtisë konkurrencës. Mbrojtja e konsumatorit ligjet janë zbatuar nga Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorit nën Komisioni Federal i Tregtisë. Mbrojtja e konsumatorit ka bërë një mall të nxehtë në një rritje të biznesit Ndërkombëtar të botës. Me shtimin e mijëra bizneset online në botën e tregtisë, si dhe ndryshimet në ligjin vendor,