Të ligjit të ri thjeshton procedurën e marrjes së shtetësisë për investitorët e huaj — Rusi Përtej

Kryeministri rus Dimitri Medvedev ka nënshkruar një dekret të qeverisë për thjeshtimin e procedurës për marrjen ruse e shtetësisë për të grupeve të caktuara të sipërmarrësit e huaj, investitorë dhe specialistë të kualifikuar. Këto ndryshime dhe plotësime të ligjit për të lehtësuar përvetsimit të shtetësisë, të nënshkruar në ligj nga Medvedev në Tetor, ishin aprovuar në qershor të vitit. Ndryshimi prekur vetëm ata biznesmenë të cilëve të ardhurat vjetore të tejkaluar dhjetë milionë rubla (dollarë) dhe investitorët e të cilit në pjesën e kapitalit të kompanive ruse ishte më shumë se dhjetë për qind. ‘Me qëllim të tërheqjen e investime