të pagesave — ruse përkthim — ruse Avokatët

Burri në përputhje me dispozitat e neni të Islamike Dënimet e Ligjit për shkak se ka dështuar të përmbushë përgjegjësinë ligjore për t’i kënaqur nevojat e bëjnë për shkak të mbështetjes për gruan Kur oficerët e policisë, burgun e stafit të administratës, gjyqësor civil, gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, qasje të individëve të privuar nga liria garanton të bëhet i lirë nga ndonjë përmbajtje, e zbrazët dhe e pakuptimtë ai bën të pambrojtur të gjithë ata që nuk mund ose të refuzojë për të paguar shumat që kërkohet prej tyre dhe nga ana tjetër të mëtejshme zvogëlon kredibilitetin e të gjithë