Të përgjithshme autorizimin për makinën: si të çështjes, çka kjo

Fuqia e Avokatit për makina — Natyra e përgjithshme e pushtetit të avokatit të procedurës është vullnetare As ligji e as palët e treta mund të detyrojë pronarin e automjetit për të nxjerrë këtë dokument. Fuqi të përgjithshme të avokatit për një makinë është një dokument që është i vlefshëm vetëm pas ajo ka qenë e vërtetuar nga një noteri. Të trustit ka një numër të kompetencave në lidhje me pasurinë e: Regjistrimi i një fuqi të përgjithshme të avokatit për të automjeteve nënkupton shkaktimin e pasojave ligjore. Një prej tyre është transferimi i të drejtave për përdorimin dhe shkatërrimin