Të pronës Ndarje në Wisconsin Divorci — Ne Mund të Ndihmojmë

Në kohën e divorcit, gjykata është e detyruar nga Wisconsin pronës divizionit të ligjit për të bërë një përcaktim të asaj prona është dhënë për cilën parti. Përkufizimi i pronës së ndarë është mjaft i gjerë, duke përfshirë jo vetëm sende shtëpiake, por llogaritë bankare, pasuri të patundshme, jeta e sigurimit cash vlera, komisionere e llogarive të automjeteve, dhe të daljes në pension llogaritë, edhe në qoftë se ata ende nuk janë dhënë. Përjashtohet nga mjetet për të ndarë janë të talentuar dhe të trashëguar pronën, por nëse ato sende të ruajnë cilësinë e tyre të jenë të përjashtuara mund