Të reja rregullave administrative dhe sanksionet në Rusi

Në Rusi, përcaktimi i të dhënave personale është mjaft e gjerë çdo informacion që është drejtpërdrejt ose tërthorazi në lidhje me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm, është konsideruar të jetë e të dhënave personale në Nenin tre të Ligjit Federal të njëzet e shtatë korrik Nr -FZ mbi të Dhënat Personale (i ndryshuar) (‘e të Dhënave Personale»Ligji’). Ruse të dhënave personale të peizazhit dhe ligjore regjimit të rregullohen kryesisht nga ana e të Dhënave Personale Ligji. E të Dhënave Personale Ligji ka pësuar disa ndryshime dhe zhvillime të kohëve të fundit. Sanksionet Administrative për shkelje të të Dhënave